Banner chính
Banner chính

Tòa Nhà Phức Hợp GT

Ngành Nghề: Khu Phức Hợp

Vị Trí: Davao, Philippines

Quy Mô: 800 tấn

Dự án cùng chủ đề