Banner chính
Banner chính

Dự án nhà xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất

Ngành Nghề: sản xuất nội thất

Vị Trí: KCN An Phước, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Quy mô thực hiện: 

+ Diện tích: 4920 m2

+ Khối lượng thép: 145 tấn.

0919 993 479