Banner chính
Banner chính

Dự án Silo 1000T

Quy môi thực hiện: 250 tấn

Địa điểm: xa Ba Hòn, Hòn Chông, Kiên Giang

Nhà thầu: Công ty cổ phẩn Việt Mỹ VMsteel

Dự án cùng chủ đề
0919 993 479