Banner chính
Banner chính

Nhà Ga Hành Khách - Cảng Hàng Không Quốc Tế Cát Bi

Ngành Nghề: Cảng Hàng Không

Vị Trí: Hải Phòng, Việt Nam

Chủ Đầu Tư: Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam - ACV

Tổng Thầu: Liên Danh 7 Nhà Thầu: IMICO - CAG - ATAD - Cầu 12- Lưu Nguyễn - Lộc Phúc- Hoà Bình

Quy Mô: 15.630 m2; 1,500 tấn

Dự án cùng chủ đề